Filozófiai doktor a műszaki menedzsment területén (Ph.D.)

Általános információk

Program leírás

5

program áttekintés

A filozófia doktorát a mérnöki menedzsment területén a műszaki vezető számára tervezték, aki fejlett oktatási és kutatási módszereket kíván elérni annak érdekében, hogy egy szervezet hatékonyan működjön, és versenytársai előtt működjön. A program végzős képzést nyújt a technológiai és tudományos szervezetek legújabb vezetési technikáiról. A program két szakaszra oszlik. Az első a kapcsolódó tanulási területek tanulmányozását foglalja magában, amely támogatja a kutatás általános fókuszpontját, és a minősítő vizsga végéig tevékenykedik. A második, az eredeti kutatásból és az eredmények írásbeli disszertációban történő bemutatásából áll, a záróvizsga végén. A program első szakaszába történő belépéskor a hallgató találkozik a kijelölt tanácsadóval a tanulmányi program felépítésére. A tanulmányi programok középpontjában áll: válság, vészhelyzet és kockázatkezelés; közgazdaságtan, pénzügy és költségtervezés; mérnöki és technológiai menedzsment; környezetvédelmi és energiagazdálkodás; valamint a tudás és az információkezelés.

Tanfolyam munka

A program két szakaszra oszlik. Az első magában foglalja a kapcsolódó tanulási területek tanulmányozását, amelyek támogatják a kutatás általános területét, és a minősítő vizsga tetején vannak.

A második, az eredeti kutatásból és az eredmények írásbeli disszertációban történő bemutatásából áll, a záróvizsga végén. A program első szakaszába történő belépéskor a hallgató megbeszélést folytat a kinevezett tanácsadójával a tanulmányi program felépítésére.

A tanulmányi programok tartalmaznak az alábbiak közül választott fókuszterületet:Mérnöki menedzsment ="5>

 • Válságok, vészhelyzetek és kockázatkezelés
 • Közgazdaságtan, pénzügy és költségmérnök
 • Mérnöki és Technológiai Menedzsment
 • Környezetvédelmi és energiagazdálkodás
 • Tudás- és információkezelésRendszermérnök ="5>
 • Műveleti kutatás és menedzsment tudomány
 • Rendszermérnök
 • Vállalati információbiztosítás

Azoknak a hallgatóknak, akiknek már van diplomájuk, legalább 30 kreditórát kell elvégezniük a hallgatók szintjén, és mindegyiket annak a félévnek a végére kell teljesíteni, amelyben doktori képesítési vizsgáikat (DQE) teszik.

Mesterfokozattal nem rendelkező hallgatók esetében legalább egy alt = "54 kreditóra formális programban a diplomások szintjén. Ezen túlmenően minden doktorandusz legalább 24 órás disszertációs kutatást vesz igénybe, miután felvételt nyertek be DQE).

6

Program előfeltételei

A következő kurzusok vagy azokkal egyenértékűek előfeltételei a D.Sc. program, és a fent tárgyalt hitelórákon felül kötelező:

 • Matematika 31 Egyváltozós számítás I.
 • Math 32 S egyváltoztatható kalkulus II
 • APSC 3115 mérnöki elemzés III

Ha nem teljesülnek a belépéskor, ezeket a kurzusokat a tanulmány első évében kell teljesíteni. A doktori program koordinátora egyéves tanulmányok után értékeli a doktorandusz hallgatóit, és minden olyan hallgató, aki addigra nem teljesítette előfeltételeit, megsérti a felvételi szerződést, és megtiltja a további tanulmányokat.

Közvetlen elismerés

Azoknak a hallgatóknak, akik nem lépnek be a programba mesterfokozattal, a következő tanfolyamokat kell elvégezni:

 • EMSE alt = "6001 A műszaki szervezetek vezetése
 • EMSE alt = "6410 Pénzügyi és mérnöki közgazdasági felmérés
 • EMSE alt = "6020 A problémamegoldás és a döntéshozatal elemei a vezetők számára
 • EMSE alt = "6801 Rendszertechnika I

A hallgatók, akik diplomával lépnek be, a fenti kurzusokat doktori képzés céljából szintén részt vehetik, ha korábban még nem vettek részt ilyen kurzusokon, azonban nem ajánlottak, és a tanácsadó jóváhagyása szükséges.

7

Törzsanyag

Minden doktorandusznak a következő három kurzust kell elvégeznie:

 • EMSE 6alt = "765 Adatanalízis mérnökök és tudósok számára (tavasszal és ősszel ajánlott)
 • EMSE 8000 kutatási formula az EMSE-ben (tavasszal elérhető)
 • Az EMSE 8001 kutatási módszereinek felmérése az EMSE-ben (ősszel kínált)

Ajánlott, hogy a hallgatók válasszanak egy további fejlett módszertan kurzust, amely releváns a doktori munkájukhoz.

Ha a doktorandusz két F vagy F osztályt kap, a B- vagy a F fokozat alatti, akkor a végzős hallgatást befejezik, és a további beiratkozást tiltják. Azok a tanfolyamok, amelyekben a hallgató B- és F-alatti fokozatot szereznek, nem tartoznak bele a fokozat teljes hitelóránkénti követelményébe. Azoknak a hallgatóknak, akik bármely B fokozatot megszereznek, felül kell vizsgálniuk tanulmányi programjukat tanácsadóikkal. A hallgatóknak a GPA-nak 3,5-et kell fenntartaniuk a tanulmányi programjukban (az összes kurzust a DegreeMap tervükben meghatározzák).

Minősítő vizsga

A képesítési vizsga annak meghatározásának fő eszköze, hogy egy hallgató képes-e doktori fokozatra jelöltet kapni, és halad-e a program második szakaszába. Célja annak ellenőrzése, hogy a hallgatói háttér és szellemi fejlődés megfelelő-ea doktori kutatás támogatásához a központi területen. A DQE-t januárban (mindkét rész) és szeptemberben (csak az adatok elemzése) kínálják fel.

A vizsga megkezdése előtt a hallgatóknak teljesíteniük kell az alaptanfolyamokat és 2 kredit (kilenc kurzus) a kötelező kurzusokból, és el kell készíteniük a DegreeMap programot. A hallgatóknak doktori képesítő vizsga ellenőrző listát kell benyújtaniuk a doktori koordinátorhoz.

A minősítő vizsga két részből áll: egy két részből álló írásbeli vizsgaból és egy fókuszterület vizsgából .

Ph.D. Felvételi követelmények

Minden filozófiai doktor (Ph.D.) programra jelentkező a Mérnöki Iskolában

A jelentkezőknek be kell nyújtaniuk a következő anyagokat, amelyeket figyelembe kell venni a SEAS diplomamunka során:

 1. Töltse ki az online jelentkezési űrlapot
 2. Átiratok
 3. A GRE vizsga pontszáma
  • Nemzetközi jelentkezők: TOEFL, IELTS vagy PTE akadémiai eredmények
 4. Ajánlati levelek
 5. Nyilatkozat célja
 6. Folytatás / CV
 7. Jelentkezési díj
Angol nyelvvizsga követelményei
 • Minden vízumigénylő nemzetközi kérelmezőnek be kell nyújtania a TOEFL, IELTS vagy PTE akadémiai pontszámokat a SEAS-be a beutazás megfontolása céljából.
 • Kérjük, csak a legfrissebb teszteredményeket adja meg. A pontszám nem lehet két évnél régebbi.
Minimális pontszám követelmények

IELTS

 • 6,0 összességében, egyéni pontszáma 5,0 alatt van.
 • A mérnöki menedzsment, a rendszertechnika vagy az adatelemzés végzős programjaira jelentkezőknek legalább alt = "7,0 ponttal kell rendelkezniük, és az egyedi pontszám nem lehet 6,0 alatt.
 • Azoknak a pályázóknak, akiknek támogatási lehetőségeket szeretnének fontolóra venni, a teljes sávértékelésnek alt = "7,0-nek kell lennie, az egyéni pontszám nem lehet 6,0 alatt.

TOEFL

 • 80 az internetes vizsga (iBT) vagy 550 a papírvizsga esetében
 • A mérnöki menedzsment, a rendszertechnika vagy az adatelemzés végzős programjaira jelentkezőknek legalább 100 ponttal kell rendelkezniük az internetes vizsga során.
 • Azoknak a pályázóknak, akiknek pénzügyi támogatási lehetőségeket szeretnének fontolóra venni, 600 papíron kell lennie a papír alapú vagy 100 az internetes vizsgaon.

PTE Academic

 • 53. Azoknak a pályázóknak, akik támogatási lehetőségeket szeretnének fontolóra venni, legalább 68 ponttal kell rendelkezniük.
Kivételek

Kivételt képeznek azok a kérelmezők, akik:

 • Bachelor, master vagy doktori fokozatot szereznie kell olyan intézménytől, amelyben az angol az oktatás nyelve, és az ország hivatalos nyelve, amelyben az egyetem található

 • Tartsa be a főiskolai, a mester- vagy a doktori fokozatot olyan intézményben, amely olyan országban található, amely jogosult az angol nyelvvizsga alóli mentességre .

Záróvizsga / doktori védelem

Miután az értekezés elkészült, és azt a kari tanácsadó és kutatóbizottság elfogadta, a hallgatók benyújthatnak záróvizsga-kérelmet a doktori koordinátorhoz. Ezt a formanyomtatványt legalább két héttel a záróvizsga előtt be kell nyújtani és jóvá kell hagynia az osztály elnökének. A jóváhagyást csak akkor adják meg, ha az összes szükséges anyagot bemutatták a doktori koordinátornak. A szükséges anyagok tartalmazzák a teljesen benyújtott záróvizsga-űrlapot, a folyóiratcikk másolatát, áttekintésekkel, a külső értékelők önéletrajzát, valamint a disszertáció elektronikus és írásbeli példányát.

A záróvizsga szóbeli és nyilvános. A jelöltnek bizonyítania kell a speciális tanulmányi terület, valamint a kutatás során alkalmazott anyagok és technikák ismereteit. Az elbírálók bizottsága magában foglalhat olyan képzett szakértőket, akiket az egyetemre hívtak fel, különösen a vizsgán való részvétel céljából. A kutatási igazgató általában a jelölt támogatója. A hallgatóknak tanulmányozniuk kell a tanszék szabályzatait a bizottság felállításáról. A bizottság a jelölt tudáshoz való hozzájárulásának minőségéről és eredetiségéről, valamint a tudomány ösztöndíjával és a terület kutatási technikáival kapcsolatos szavazásról szavaz. A bizottság többségi szavazattal elfogadja a filozófia doktora jelöltet. Az elfogadható szavazás ideiglenes lehet a bizottság ajánlásain alapul a disszertáció további elemzés, írás vagy pontosítás céljából történő módosításáról.

Utoljára frissítve szept. 2019

Az iskoláról

There are plenty of good engineering schools in the U.S.; but how far can good take you when your goal is to engineer better? At the George Washington University's School of Engineering and Applied Sc ... Tovább

There are plenty of good engineering schools in the U.S.; but how far can good take you when your goal is to engineer better? At the George Washington University's School of Engineering and Applied Science, students work with professors at the top of their fields and gain access to innovative resources in one of most dynamic, research-driven centers in the world. Kevesebb