A KMDI célkitűzései, feladatai és szerepe a nemzetközi tudományban

Doktori iskolaunk fő célkitűzései a következő pontokban foglalhatók össze:

 • Ahhoz, hogy minõségi oktatást biztosítsunk doktori hallgatóink számára, kutatást végezzenek az oktatási és kutatási elit új generációjává, elsõsorban a katonai mérnöki tudományok egyetemi karai számára;
 • Kutatási elit oktatása a felhasználói és piaci igények (rövid és hosszú távú) kielégítésére, különösen magas színvonalú katonai technológiai fejlesztők, szervezők és vezetői feladatok elvégzésére katonai műszaki kutatások során nemzeti és NATO szinten, valamint nem katonai a katonai mérnöki tudományok kutatási területeihez kapcsolódó szervezetek;
 • Az iskola és az oktatói munkatársak oktatási és kutatási teljesítményének növelése érdekében saját új kutatási eredményeinek rendszeres közzététele a legrangosabb hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban, konferenciákon;
 • A nemzetközi összehasonlításban mérhető kutatási eredmények előállítása mind az előadók (felügyelők), mind a PhD hallgatók számára;
 • Kutatási workshopok létrehozása az elitképzéshez és a kiválóság sikeres fejlesztéséhez;
 • Az oktatás és a kutatás kiváló, magas színvonalú szervezésének és irányításának biztosítása, különös tekintettel a hatékonyság növelésére (mindenki számára hozzáférést biztosít az információhoz és az infrastruktúrához, hatékonyabbá és hasznosabbá tegye őket), a nyilvánosság létrehozásához (látogató tagok, oktatók, ellenfelek , kritikusok), valamint a tudomány etikájának szigorú betartása.

A katonai mérnöki tudományok szerepe

Az első megközelítésben a doktori iskola új ágának szerepe a kapcsolódó katonai és mérnöki tudományok alapján meghatározható. Ennek megfelelően a katonai tudományokat olyan tudományágként lehet meghatározni, amely új tudományos kutatási eredményeket hoz létre, kielégítve a katonai felhasználók szükségleteit, a műszaki tudományok eljárásaival és eszközeivel. Kutatási eredményeiket a katonai technológia új és korszerű módszereiben és eszközeiben, a védelmi szférában a legtágabb értelemben, valamint a tudomány és a használat kapcsolódó területein mutatják ki. A doktori iskola nemzetközi kapcsolatairól: szoros kapcsolatokat tartunk fenn a külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel, a NATO néhány szervezetével, kiterjedt oktatási és kutatási együttműködés keretében.

A katonai mérnöki tudományok magukban foglalják az összes műszaki, fegyelmi, technológiai, technológiaátadási és technikai újításokat, amelyek a mérnöki tudományokhoz tartozó összes többi mérnöki tudomány katonai alkalmazásához kapcsolódnak.

A doktori fokozat (oklevél) birtokosa jó eséllyel versenyezhet a felsővezetés, az oktatási és kutatási pozíciók terén mind a köz-, mind a magánszektorban számos területen.

Kutatási területeink

 1. Katonai Mérnöki Infrastruktúra
 2. Katonai technika és robotika
 3. Védelmi elektronika, IKT
 4. Környezetvédelmi és katasztrófavédelem
 5. Katonai logisztika és védelmi gazdaság
 6. Biztonsági technológia
 7. Katasztrófavédelem

A KMDI fenti kutatási területei közvetlenül a MAB Kara által akkreditált MSc programokra / szakirányokra épülnek, így a BSc teljes láncának tökéletes egységét

A Hadtudományi Doktori Iskola elérhetőségei

Cím: Budapest, Hungária krt. 9-11. "A" épület, 7. emelet, 723-as szoba.

Levelezési cím: 1581. Budapest, Pf .: 15.

Kapcsolatfelvételi szám: 36-1 / 432-9062, HM: 29-343

Titkárság: 36-1-432-9000 / 29-321, HM: 29-321

Fax: 36-1 / 432-9040, HM: 29-940

Email:

 • Prof. Dr. Kende, György (KMDI vezetője): kende.gyorgy@uni-nke.hu
 • Hornyacsek, Júlia, PhD (KMDI igazgatási koordinátora): hornyacsek.julia@uni-nke.hu
 • Tamás, Noémi (a KMDI hallgatói ügyintézője): tamas.noemi@uni-nke.hu
Program oktatási nyelve:
 • Angol

3 további kurzus National University of Public Service »

Ez a kurzus Nappali bejárós
Start Date
szept. 2019
Duration
8 félév
Részidős oktatás
Nappali
Price
260,000 HUF
Félévente.
Helyszínek szerint
Dátum szerint
Start Date
szept. 2019
Jelentkezési határidő

szept. 2019

Location
Jelentkezési határidő
End Date