Kutatási fokozat a Közel- és Közel-Keleten

A részvétel módja: teljes vagy részidős

Minden hallgató a program 1. évfolyamán MPhil hallgatóként regisztrál. Az MPhil-ről a PhD-re történő frissítés a teljes munkaidős hallgatók első egyetemi munkamenetének végén (vagy a részmunkaidős hallgatók második egyetemi tanfolyamának végén) történik.

Minden új MPhil / PhD hallgató rendelkezésére áll egy háromtagú felügyeleti bizottság, amely egy fő vagy elsődleges felügyelőt, valamint egy második és egy harmadik felügyelőt is magában foglal. A felügyeleti bizottságban az időbeli elkötelezettség megosztása 60:25:15. Az első évben a diákok várhatóan legalább egy órán keresztül találkoznak a főfelügyelőkkel kéthetente.

A hallgató elsődleges felügyelője mindig a Tanszék tagjává válik, amelyben a hallgató szerepel. A kiegészítő tanácsadói minőségben eljáró második és harmadik felettes ugyanabból a tanszékből vagy más osztályokból / központokból állhat a Nyelv és Kulturális Karon, vagy az Iskola többi tanszékének osztályain / központjában.

A kutatás természetétől függően néha ajánlott közös felügyeletet két elsődleges felügyelő irányítása alatt. Ilyen esetekben a hallgatónak csak egy további felügyelője van a bizottságban.

A tanuló előrehaladását a Tanszékkutató Távoktató felügyeli.

Az első évben a hallgatók a kutatási munkatársak kutatói képzési szemináriumsorozata (RTS) után kutatják fel a kutatást, és az általános fejlesztésű oktatási program keretében támogatják az akadémiai fejlesztési igazgatóságban (ADD).

Az irodalom és a kulturális tanulmányok területén dolgozó hallgatókat is felkérik, hogy vegyenek részt a Kulturális, Irodalmi és Posztkoloniális Tanulmányok Központjában (CCLPS) kínált kiegészítő képzésben.

A hallgatókat arra is ösztönözheti a felügyelők, hogy vegyenek részt a tanulmányaikhoz és képzési igényeikhez kapcsolódó további tanított képzésekhez. Ezek magukban foglalhatnak szakosodott fegyelmi, nyelvi vagy regionális kultúra tanfolyamokat vagy kutatási képzést a karán kívüli egyéb tanszékeken.

A 1. napos teljes munkaidőben dolgozó hallgatók (2. rész a részmunkaidős hallgatók számára) 2017. május 12-én, péntekig kötelesek benyújtani egy központi fejezetet és egy kutatási javaslatot (kb. 10 000 szó), jellemzően a következő elemekkel:

  1. Kutatási alapfogalom (1000 szó): a kutatás hatókörének, jelentőségének és összefüggésének rövid leírása, kiemelve a projekt kutatási kérdéseit, fogalmi kereteit és módszertanát, valamint az esetlegesen azonosított etikai kérdések kezelését. (Megjegyzés: az etikai aggodalmak különösen fontosak az emberi kutatási tevé- kenységeknél, lásd a Kutatási Etikai Kódexet
  2. A disszertáció összefoglalása (250 szó)
  3. A teljesítés ütemezése (250 szó)
  4. Bibliográfia (excluded from word count)
  5. A központi fejezet tervezése (8500 szó): az analitikus írás mintája, amely az értekezés szerves részét képező érvet mutatja be. Az érvelésnek egyértelműen artikulált módszertanra kell támaszkodnia, mind a ténybeli, mind az elméleti aggodalmakra, és mind az elsődleges, mind a másodlagos forrásokból kell bizonyítania.

Egy vagy több ilyen rész módosítása, beleértve adott esetben a kiegészítéseket vagy törléseket, a hallgatók és a vezető felügyeletek közötti előzetes megállapodás alapján lehetséges.

Az MPhil-ről a PhD státuszra történő frissítési folyamat a hallgatói kutatóbizottság alaptörténeti értékelésén és 20-30 perces szóbeli prezentáción alapul, amelyet vita folyt. A szóbeli előadást a minisztériumi munkatársak és a kutató hallgatók kapják. Általában a PG kutatói tutor és a felügyelő bizottság három tagja mind a posztgraduális hallgatók, mind az érdeklődő kollégák mellett jelen van. A viva további 15-20 percig követi a prezentációt. A kiterjesztett javaslat sikeres befejezésekor a hallgatókat hivatalosan frissítik a PhD-re, és a második évig folytatják. (Ha az értékelők úgy vélik, hogy a frissítési javaslatban vannak hiányosságok, akkor a hallgatókat fel kell kérni arra, hogy elégedettségükre módosítsák, mielőtt megerősítik a PhD státuszának frissítését.) A diákoknak általában nem engedélyezett a második évig a frissítési folyamatig teljesítve lett.

A második évet (vagy részidős egyenértéket) általában a kutatásban veszik igénybe. Ez lehet a terepmunka és a könyvtárak és az anyaggyűjtés bármely kombinációja, a hallgató és a felügyelő (k) közötti megállapodás alapján.

A harmadik évet (vagy részmunkaidős egyenértéket) a doktori értekezés kutatásának feltárására fordítják. Ezalatt a diákok rendszerint előadást tartanak a Tanszékkutató Témavezető által szervezett kutatói szemináriumon, amely egy meghatározott számú, a témában és más kutatói szakemberekkel rendelkező munkatársakat tartalmaz. A harmadik évben (vagy részidős egyenértékű) a diákok a vázlatos fejezeteket bemutatják a főfelügyelő részére kommentárhoz, mielőtt befejezték a dolgozat végleges tervezetét. A teljes tervezet befejezését követően a munkát a felügyelőbizottság minden tagja megvizsgálja, és a hallgató akár az értekezés megküldésével, vagy a folytatási státusra való továbblépéshez további 12 hónapot nyújthat be az értekezés befejezéséhez és benyújtására a vizsgára. A szakdolgozatot a bejegyzés (vagy részidős egyenérték) időpontjától számított 48 hónapon belül be kell fejezni.

Az értekezést - amely nem haladja meg a 100 000 szó hosszúságát - két vezető hatóság vizsgálja meg a területet, akik közül az egyik a londoni egyetemen belül van, és közülük egy az egyetemen kívül.

A Ph.D fokozatokat a SOAS 2013-tól regisztrálja, és a SOAS szabályainak hatálya alá tartoznak.

Program oktatási nyelve:
  • Angol

19 további kurzus SOAS University of London »

Ez a kurzus Nappali bejárós
Start Date
Duration
3 Év
Részidős oktatás
Nappali
Price
4,271 GBP
Teljes idejű UK / EU díjak: £ 4.271; Teljes munkaidős tengerentúli díjak: évi 16 950 font
Helyszínek szerint
Dátum szerint
Start Date
End Date
szept. 1, 2021
Jelentkezési határidő
Start Date
Jelentkezési határidő
Location
Jelentkezési határidő
End Date
szept. 1, 2021
Location
Jelentkezési határidő
End Date