Az új doktori kurzust (Ph.D.) 2019 július 31-től kezdjük el.

Alfred Nobel Open Business School svájci Alfred Nobel Open Business School 6 szemesztert lefedő doktori kurzust folytat szoros együttműködésben a lengyel állami egyetemekkel. A tanulás és a szakdolgozat nyelvei az angol és a német, és a kurzus egy 3 napos szemináriumot tart Lengyelországban és 1 szemináriumot az ANOBS Bécsben tartott minden félévében.

A 6 félév doktori kurzusának, az értékelésnek és a diploma megszerzésének összköltsége 37.000 eurót tesz ki, melyből az első 30 pályázó 20% -os kedvezményt kap az ANOBS .

Tájékoztató anyag doktori kurzusunkról és diplomáról

Mindazok számára, akik az MSc diplomájukat elérték és érdeklődnek egy újonnan létrehozott doktori kurzus iránt, amelyet az egész világon értékelnek és jóváhagytak annak érdekében, hogy a regisztrációs határidőtől kezdve filozófiai doktori fokozatot kapjanak: 2019. július 31.

Alfred Nobel Open Business School svájci Alfred Nobel Open Business School a doktori iskolát Lengyelországban működő állami egyetemekkel együttműködve valósítja meg.

A belépési követelmények és a szükséges adatok:

 • szakmai önéletrajz
 • személyes adatok és személyes dokumentumok másolatai
 • a kormány által jóváhagyott MSc fokozat rövid leírása
 • (a tanulmányok kezdetétől kezdve)
 • az MSc diploma másolata
 • a posztgraduális képzés leírása és az oklevél másolata, ha van ilyen
 • munkatapasztalat (képzés)
 • konferenciákon való részvétel (hallgató vagy műsorvezető)
 • ösztöndíjak a tudományos kiválóságért
 • kutatási projektekben való részvétel
 • a kiadványok listája, ha van ilyen
 • a doktori értekezés rövid vázlata (az értekezés fogalmának tervezete)

A tanfolyam időtartama és követelményei:

 • a doktori képzés 6 félévre terjed ki;
 • az oktatók, akik támogatják és értékelik a tanulót, a tanuló választása alapján egy lengyel tanár és egy külföldi ország;
 • a tanulás és a szakdolgozat védelme az angol és a német
 • az egész értekezés fogalmának bemutatása a kurzus elején egy három napos szemináriumon, amelyet az együttműködő állami egyetem tartott Lengyelországban;
 • egy szemináriumon való részvétel minden egyes félévben, melyet az ANOBS Bécsben tartott;
 • a doktori értékelésnek Lengyelországban az együttműködő egyetemen kell megtörténnie - két - egyet az ANOBS és egy külső - értékelőről - a disszertáció pozitívnak ítélte;
 • a szakdolgozat megvédésének nyelvei viva voce lengyel, angol és német nyelven választhatók;
 • a lengyel egyetem dékán szintű állásfoglalásai készülnek.

A doktori értekezésre vonatkozó követelmények:

 • a disszertáció neve;
 • az értekezés kutatási területének leírása;
 • mi a disszertációm célja (nem kötelező az előző MSc tézisének és területének kiválasztása, a tanuló találhat másokat a doktori értekezésre) .
 • az alapvető kérdések (problémák) és hipotézisek leírása;
 • munkaterv bemutatása (az értekezés szerkezete);
 • minden időkeret kötelező (150 oldal);
 • abban az esetben, ha az értekezés angolul, németül vagy magyarul van írva, akkor azt lengyel nyelvre kell lefordítani.

Díjak, költségek:

A 6 féléves doktori kurzus, az értékelés és az érettségi teljes költsége 22 000 EUR.

Fizetési módok:

A doktori képzés és a diploma megszerzése kapcsán felmerülő kérdések esetén a jelentkezők és a jelöltek szolgálatában állunk: E-mail .: info@nobeluniv.com

Program oktatási nyelve:
Angol
Német
Utoljára frissítve June 17, 2019
Ez a kurzus Vegyes online és egyetemi
Start Date
Nyílt Regisztráció
Duration
6 félév
Részidős oktatás
Price
22,000 EUR
Helyszínek szerint
Dátum szerint
Start Date
Nyílt Regisztráció
Jelentkezési határidő

Nyílt Regisztráció

Location
Jelentkezési határidő
End Date