PhD a köz- és szociálpolitikában

Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

A Képzés Leírása

Hivatalos Leírás

PhD a köz- és szociálpolitikában

Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

Doktori programunk célja, hogy olyan szakértőket állítson elő, akik képesek a kreativitással foglalkozó kutatási és elemzési munkát folytatni. Célja, hogy elméleti és módszertani ismereteiket és készségeiket bővítsék, és hogy kritikus gondolkodásmódjukban elmélyítsék az ösztöndíjak és a társadalmi valóság megértésének képességét. A diplomások képesek lesznek használni ezeket a készségeket a fontos társadalmi kérdések azonosítására és elemzésére a megfelelő kontextusban, a társadalmi szereplők magatartásának és érdekeinek, értékeinek és stratégiáinak, valamint a közrend kialakításának és megvalósításának összefüggései között.

A Károly Egyetem Társadalomtudományi Karának részét képezi a Szociális és Gazdasági Stratégiák Központja, amely megosztja a személyzetet a Köz- és Szociálpolitikai Tanszékkel.


Az ellenőrzési és értékelési kritériumok leírása

A kutatási projekthez és az összes függelékhez való alkalmazást online tanulói információs rendszeren vagy papíralapú pályázati formanyomtatványon kell benyújtani a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karán, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Prága 1, Csehország legkésőbb 2019. április 30-ig.


A kutatási projektnek tartalmaznia kell:

 • a disszertáció témája javasolt,
 • a kutatási probléma és a javaslat céljainak részletes meghatározása, \ t
 • tervezett kutatási kérdések (hipotézisek), \ t
 • a vonatkozó irodalom megvitatása,
 • tisztán elméleti projektek, az elméletek megfelelő alkalmazása és a megfelelő szakirodalom, beleértve a folyóiratokat is,
 • empirikusan orientált projektek, kutatási tervezés és egy sor módszert is figyelembe \ t
 • a projekt időbeosztása,
 • a javaslatban hivatkozott források bibliográfiája szabványos formátummal (ne tévessze el az olvasási listát),
 • az értekezés feltételezett hozzájárulása a köz- és szociálpolitika, mint tanulmányi terület fejlesztéséhez, \ t
 • az előzetes konzultációval kapcsolatos információkat az érintett felügyelővel.

A kutatási projekt hossza körülbelül 10 oldal legyen (a mellékletek nem tartoznak ide).

Ezen túlmenően a kutatási projektnek tartalmaznia kell az irodalomban olvasott, közzétett vagy kidolgozott dokumentumok listáját, a pályázó kutatási projektekben való részvételét, valamint a tanulmányozáshoz szükséges egyéb előfeltételeit.

A felvételi vizsga két fordulóból áll. Az első fordulóban a benyújtott kutatási projekteket a vizsgálóbizottság értékeli. A pályázókat legkésőbb 2019. május 17-ig tájékoztatják az eredményekről. Csak azok a pályázók kerülhetnek meghallgatásra, akiknek a kutatási projektjei 16 vagy több pontot érnek el. A vizsga második része 2019 június 10. és 14. között hétköznapi interjúként kerül megrendezésre. Komoly okok miatt a Skype-on keresztül folytatott interjú is lehetővé válik.

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek kritikus vitában megvédeni kutatási projektüket, és bizonyítaniuk kell, hogy:

 • kutatási kérdéseket fogalmazhat meg,
 • megértsék a téma tágabb kontextusát, és
 • meglehetősen jól ismerik a köz- és szociálpolitikát és a kapcsolódó tudományágakat.


A kutatási projektek elsőbbségi témái a felvételi vizsgára:

(Az egyéb témák nem zárhatók ki, de előzetesen egy jövőbeli felügyelővel kell konzultálniuk és meg kell egyezniük velük.)

Köz- és szociálpolitika

 • A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási politika.
 • Oktatási politika.
 • Egészségügyi politika.
 • Korrupcióellenes politika.
 • Kábítószer-politika.
 • Dohányzás elleni politika.

Állami szektor

 • A közszféra hatékonysága
 • A közpolitikák hatékonyságának értékelése
 • A közpolitikák hatásvizsgálata (kvalitatív és mennyiségi elemzés)
 • Közbeszerzés és annak hatása a közrendre

Kormányzás

 • Stratégiai irányítás.
 • A piac, az állam és a média közötti kapcsolatok.
 • A közszféra és a civil szektor partnersége.
 • Rendszeres korrupció.

Közigazgatás

 • A közigazgatás reformjai és azok hatása a közrendre.
 • A közigazgatás korszerűsítése (az EU-országok összehasonlítása és a Cseh Köztársaság modernizációs modelljeinek kialakítása).
 • A közigazgatási döntéshozatal és annak hatása a közpolitikák hatékonyságára.
 • A közigazgatás számítógépesítése, mint a közpolitikák teljesítményének támogatása.
 • A közigazgatás ellenőrzési rendszerei a közpolitikák hatékony működésének eszközeként.
 • A közigazgatási alkalmazottak - szerepük, kompetenciájuk, elvárásuk.

Átfogó kérdések

 • Politikai munka és szakpolitikai munkások.
 • Új módszerek és módszerek a szakpolitikai elemzésben (folyamatkövetés stb.).
 • Politikai tervezés - elméleti és elemzési megközelítések.
 • Politikai elemzés - új módszerek és megközelítések.
 • Politikai értékelés.


A felvételi vizsga kritériumai:

 1. Kutatási javaslat minősége: akár 30 pont.
 2. A kutatási javaslat prioritási témája előzetesen konzultált a potenciális felügyelővel - akár 20 pont.
 3. A terület elméleti alapjainak és módszereinek ismerete: akár 10 pont.
 4. Meglévő tudományos szövegek és tapasztalatok (tudományos folyóiratok, könyvek vagy részeik, kutatási projektekben való részvétel): legfeljebb 10 pont.
 5. A projekt megvalósíthatósága (támogatás, finanszírozás): akár 10 pont.
 6. A pályázó szakmai, polgári vagy kereskedelmi szektorban szerzett szakmai tapasztalata: akár 10 pont.
 7. Angol nyelvű parancs: legfeljebb 10 pont.

A pontok maximális száma: 100.

Az eredménypontokat a vizsgálóbizottság tagjai egyetértésben állapítják meg.

A pályázók elfogadásának határértékét a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja határozza meg, figyelembe véve a pályázók számát és a kar kapacitását.


A felvétel feltételei

A doktori tanulmányokba való felvételt a mesterképzési program sikeres befejezése határozza meg.

Ellenőrzési módszer:


Ajánlott irodalom, minta kérdések

Kérjük, tekintse át a következő dokumentumot, amely összefoglalja a közgazdasági és pénzügyi tanulmányi programunk matematikai feltételeit.


Karrier prospektus

A „Köz- és szociálpolitika” doktori program végzője képes köz- és szociálpolitika-orientált kutatást megbízni és elvégezni, eredményeit tudományos piacokon közzétenni, és a megállapításokat a szakpolitikai gyakorlat szempontjából releváns módon megfogalmazni. A diplomás képes kritikusan értékelni a társadalmi és politikai valóságot, azonosítani és bontani a komplex közpolitikai problémákat, valamint fejlett szakpolitikai megoldásokat javasolni, beleértve a politikai és társadalmi innovációkat is. Továbbá a diplomás képes elemezni a közpolitikai tevékenységek tervezési, megvalósítási és értékelési folyamatait különböző szinteken (helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi).

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
 • Angol


Utoljára frissítve January 9, 2019
Időtartam és Ár
This course is
Nappali bejárós
Tanulás On-line és a Campuson (kombinálva)
Start Date
Kezdet
okt. 2019
Duration
Időtartam
4 Év
Nappali
Price
ár
500 EUR
tanévenként. Online pályázati díj: 540 CZK. Papír pályázati díj: 590 CZK.
Information
Deadline
ápr. 30, 2019
Locations
Csehország - Prague, Prague
Kezdet : okt. 2019
Jelentkezési határidő ápr. 30, 2019
A befejezés dátuma Kérj Információt
Dates
okt. 2019
Csehország - Prague, Prague
Jelentkezési határidő ápr. 30, 2019
A befejezés dátuma Kérj Információt