PhD a szociális ökológiában

Faculty of Humanities, Charles University

A Képzés Leírása

Hivatalos Leírás

PhD a szociális ökológiában

Faculty of Humanities, Charles University

Jelenleg egyetértés van abban, hogy a bolygó természetes rendszerének átfogó megértése nem elegendő. Szükséges megérteni a társadalmi-gazdasági rendszer és a létfontosságú bolygórendszerek közötti komplex kölcsönhatásokat, amelyek biztosítják a társadalmat az ökoszisztémával és a természetes szolgáltatásokkal. A Társadalmi Ökológia doktori program hozzájárul az interdiszciplináris jellegű környezetvédelmi megközelítések kialakításához. A program célja a tudás előrehaladása, amelynek hozzá kell járulnia egy elméleti alap megteremtéséhez a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés fenntarthatóságának stratégiájából, különösen környezetvédelmi szempontból.

A program a következő tudományos irányokat határozta meg:

 • Társadalmi-gazdasági anyagcsere.
 • Természeti szolgáltatások.
 • Az egészség és a környezet közötti kapcsolatok.
 • A környezeti kérdések és a fenntartható fejlődés kezelésére irányuló szociológiai és gazdasági megközelítések alkalmazása.
 • Környezetgazdaságtani kutatási témák.
 • A fenntartható fejlődés közpolitikájának társadalmi szempontból sürgős kérdése.
 • A környezethez fűződő kapcsolatok jogi aspektusai.
 • Környezetbarát témák a filozófia, az antropológia és a történelem szempontjából.
 • A környezet és az emberi tevékenység kapcsolatának mutatói.
 • Oktatás a fenntartható fejlődésért.

A diákok saját ötleteiket a Ph.D. dolgozhatnak, vagy használhatják a felügyelők által biztosított témákat. A doktori értekezéshez ajánlott témakörök listája megtalálható a weboldalunkon (https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/en/teaching/env-studies-doctoral-program). A Ph.D. célja A szociális ökológia célja, hogy - a fent említett területekhez hasonlóan - a fenntartható fejlődés fogalmát tudományosan elvégzett kutatás támogatásával nyújtsa. A program egyik fontos aspektusa a kijelölt kutatási területek interdiszciplináris jellege és a közöttük lévő szinergiák. Annak ellenére, hogy ez nem a kurzus fő célja, reméljük, hogy a kutatási eredmények a tudományosan érvényes információk fontos forrását jelentik a környezeti szempontok, a Cseh Köztársaság gazdasági és társadalmi fejlődésének objektív, releváns és minősített döntéshozatalához.


Az ellenőrzési és értékelési kritériumok leírása

A bejárati vizsga tartalmazza:

 • Vita az értekezés javasolt témájáról. A projektet egy oktatóval együtt kell elkészíteni, és a programtanács által jóváhagyott oktatók listájából kiválasztott oktató (név) javaslatát kell tartalmazni (disszertációs projekt - maximum 12 pont).
 • A környezetvédelemhez és a társadalomtudományok, köztük a közgazdaságtan tudományának vizsgálatához szükséges természettudományok alapjainak ismereteinek vizsgálata (maximum 4 pont).
 • Az angol nyelvtudás vizsgálata (maximum 4 pont).


A felvételi vizsga során a pályázók bemutatják doktori képzésükre vonatkozó javaslataikat, főként a) a témával kapcsolatos ismeretek jelenlegi állapotára, b) a kutatási kérdés / hipotézisek megfogalmazására, c) kutatási módszerekre, d) kutatási menetrend , e) a közzététel lehetőségei. A javaslat tovább finomítható / kidolgozható a benyújtott pályázatban szereplő változathoz képest, lehetőleg együttműködve a leendő felügyelővel, aki megerősíti beleegyezését a kérelmező képzésével, aláírva a letölthető dokumentumot itt www.czp. cuni.cz (Tanítás - Tanulmányok - Env. tanulmányok doktori program - felvételi eljárás).


A felvételi folyamatba való belépéshez a befejezett doktori tanulmányokhoz a következő mellékleteket kell tartalmaznia:

 • Rövid szakmai életrajz.
 • Ph.D. tézis témája (a dolgozat leírása, célok, módszerek, a legfontosabb források listája, kutatási menetrend és a projekt környezeti viszonyokkal való kapcsolatának magyarázata). Várható, hogy a hallgató előzetesen megtárgyalja a disszertáció témáját, hogy a téma megfeleljen a képzési intézmény kutatási programjának.
 • Egyéb figyelmet érdemlő dokumentumok (pl. A pályázó publikációinak áttekintése, hazai vagy külföldi tudományos gyakorlat igazolása, angol nyelvű hitelesítő adatok igazolása stb.).


A felvétel feltételei

A doktori tanulmányokba való felvételt a mesterképzési program sikeres befejezése határozza meg.

Ellenőrzési módszer:


Diplomás profil

A szociális ökológia doktori fokozatának birtokosa elismert tudományos módszerek alkalmazásával képzett arra, hogy a társadalom (emberi tevékenység) és a környezet komplex kölcsönhatásairól érvényes tudást gyűjtsön. Ezek a készségek az interdiszciplináris tanulmányokon és a kutatási tapasztalatokon alapuló összefüggéseken alapulnak.

A diplomás képes a tudományos munkára és különböző vezetői pozíciókra a legmagasabb szinten. Képes az új és összetett ötletek kritikus elemzésére, értékelésére és szintézisére. A vezetői gyakorlatban, a közigazgatásban vagy a civil szektorban képes a tanulmányban szerzett legfrissebb ismereteket felhasználni. Alkalmazza azt a valós problémák megoldására, valamint az antropocén időszakot jellemző problémák és megoldások megoldására.


Karrier prospektus

A program diákjai ismeri a tudományos munka alapelveit és módszereit. A legalább két tantárgy kutatási módszertanában való képzésnek köszönhetően viszonylag nagyobb betekintést nyerhetnek az interdiszciplináris problémákra, és jobban felkészültek ezek megoldására, ami a szociális ökológiai program fontos hozzáadott értékének tekinthető. A hallgatók szakértelmének körét a tanulmányok interdiszciplináris jellege határozza meg, amelyek a környezetvédelmi kérdésekre összpontosítanak, valamint a társadalom és a természeti rendszerek közötti kapcsolatok dinamikájával kapcsolatos kérdések. Ennek a specializációnak az alapját a korábbi tanulmányok határozzák meg. Ezt a specializációt a doktori tanulmányok keretében fejlesztették ki úgy, hogy a hallgatók végül mélyreható ismereteket szereznek az általuk alkalmazott tudományos területek elméleti alapjairól, a doktori értekezés írása közben. Ismerik a környezeti kérdések széles körű kontextusát, melyet disszertációmban összpontosítanak, és mélyrehatóan megértik a disszertációjuk során alkalmazott valamennyi tudományos terület módszertanát. Az interdiszciplináris párbeszéd és a kutatás lényeges előfeltételének tekinthető a tanulók tudása.

A diplomások képesek lesznek akadémiai intézmények pozícióira itt és külföldön. Továbbá képes lesz arra, hogy az intézményekben dolgozó tudósok pozícióit teljes mértékben a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos témák kutatási és fejlesztési tevékenységeire összpontosítsák, pl. A Cseh Tudományos Akadémia különböző intézményeiben. Példák a lehetséges kutatási területekre a környezeti közgazdaságtan, a környezeti szociológia, a fenntarthatósági mutatók kutatása és alkalmazása stb. Rendkívül fontos eredmény a diplomások azon képessége, hogy döntéshozó pozíciókat tartsanak a közigazgatásban, az üzleti szférában és a nem kormányzati szervezetekben, ahol munkájuk hatással lesz a környezetre. Ami a közszférát illeti, ez magában foglalja a központi közigazgatási szervek, különösen a minisztériumok és tanácsadó szakértői vagy végrehajtó hivatalok pozícióit; regionális vagy alacsonyabb szintű közigazgatásban. A munkát esetleg az Európai Bizottság, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az OECD és más multilaterális nemzetközi szervezetek közigazgatási szervei is megtalálhatják. Az üzleti szektorban a diplomások munkát találnak olyan vállalatokban, amelyek üzleti tevékenysége közvetlen hatással van a környezetre. Lehetőséget találnak a közvetlenül a környezetre összpontosító szakértői szolgáltatásokat nyújtó vállalatok és szervezetek számára is, mint például a területrendezés, az ökológiai stabilitás területi rendszerének tervezése, a környezeti hatásvizsgálat, a környezeti hatásvizsgálat, valamint a közelmúltban a fenntarthatósági hatásvizsgálat. Ha érdekli, a diplomások képesek lesznek munkát vállalni a médiában, ahol képesek lesznek kompetensen értékelni és bemutatni a fenntartható fejlődésről és a környezetről szóló információkat.

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
 • Angol


Utoljára frissítve December 29, 2018
Időtartam és Ár
This course is
Nappali bejárós
Tanulás On-line és a Campuson (kombinálva)
Start Date
Kezdet
okt. 2019
Duration
Időtartam
4 Év
Nappali
Price
ár
2,000 EUR
A Szemiotika és Kommunikációs Filozófia doktori program biztosítja a képzett filozófiai és szemiotikus kommunikáció, annak fejlődésének, változásainak és más társadalmi szférákkal való kapcsolataikhoz szükséges képzést. Területén
Information
Deadline
ápr. 30, 2019
Locations
Csehország - Prague 5, Prague
Kezdet : okt. 2019
Jelentkezési határidő ápr. 30, 2019
A befejezés dátuma Kérj Információt
Dates
okt. 2019
Csehország - Prague 5, Prague
Jelentkezési határidő ápr. 30, 2019
A befejezés dátuma Kérj Információt