Szociológia PhD

Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

A Képzés Leírása

Hivatalos Leírás

Szociológia PhD

Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

A program támogatja a szociológiai gondolkodás fejlesztését, különösen a társadalomtudományok és az alkalmazott kutatás főbb kutatási alapkutatásaiból álló tudományágaként. A hallgatóknak bizonyítaniuk kell a mai elméletek és módszerek ismereteit, valamint azon képességüket, hogy önállóan hozzájáruljanak a tudományhoz, új ismeretekkel, amelyek megfelelnek a nemzetközileg elismert szabványoknak. A posztgraduális profil változatai tudományos karrierhez vagy felsőfokú oktatáshoz, analitikai vagy szakértői munkához vezetnek (tanácsadói irodákban, piac- és médiakutatásban, gondolkodók, egyes szervezetek vagy vállalatok). A diplomás képzésben részesül a tudomány és a kutatás, az oktatás, valamint a szervezet és a menedzsment számára.


Az ellenőrzési és értékelési kritériumok leírása

A diákok négyéves teljes munkaidős tanulmányi időtartamra jelentkeznek.

A pályázatot online hallgatói információs rendszeren vagy papíralapú pályázati űrlapon kell benyújtani a Károlyi Egyetem Társadalomtudományi Karán, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Prága 1, Csehország legkésőbb 2019. április 30-ig.

A szociológia doktori programja az FSV UK-nál előkészíti a hallgatókat az alap- és alkalmazott kutatásra és oktatásra az egyetemeken, a tudományos és kutatóintézetekben és más intézményekben, amelyek magas szintű elméleti és módszertani oktatást igényelnek a szociológiában vagy a kapcsolódó tudományágakban.

Nyílt a Szociológia doktori programja az FSV-ben: bárki, aki mester (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkezik, pályázhat.

A felvételi eljárás interjú formájában történik (vita). A vita célja, hogy ellenőrizze a kérelmező azon képességét, hogy megfeleljen a szociológiai doktori program követelményeinek. Az eljárás az alábbiakban meghatározott írásbeli értekezés-javaslaton alapul. Csak azok a pályázók vehetnek részt, akik sikeresen fogadják a felvételi eljárást. Javasoljuk, hogy a pályázó konzultáljon a tervezett disszertációjával a leendő felügyelőjével már az előkészítő fázisban, azaz. a disszertáció javaslat benyújtása előtt.


Az írásos értekezésre vonatkozó javaslat képezi a felvételi interjú alapját, és tartalmazza:

 • a tárgy vagy a kutatási cél meghatározása, \ t
 • a meglévő ismeretek összefoglalása,
 • célok és előzetes ütemterv,
 • végrehajtási módszerek,
 • várt kutatási eredmények,
 • bibliográfia,
 • Angol összefoglaló (300–400 szó).

A disszertáció javaslatát (2000–2500 szó) az online vagy papíralkalmazással együtt 2019. április 30-ig kell csatolni. A pályázó, aki a fent említett határidőn belül nem nyújtja be az értekezés javaslatát, nem kerül meghívásra a szóbeli vizsgálat.

Továbbá, a pályázóknak be kell nyújtaniuk a diplomamunkájuk digitális példányát, az írott vagy közzétett tudományos szövegek listáját, a szociológiai kutatásban szerzett tapasztalataikról szóló információkat, valamint a tanulmányi kompetenciák értékeléséhez szükséges egyéb releváns információkat. Ezek a dokumentumok a kérelem részét képezik, és 2019. április 30-ig kell benyújtaniuk, a mellékletben a doktori értekezéssel együtt.


Felvételi interjú pontozási kritériumai:

A felvételi interjú két részből áll: a disszertáció javaslatának megbeszéléséről és a pályázó akadémiai orientációjának megvitatásáról. A felvételi interjúhoz a jelentkezők 100 pontot kaphatnak. A pályázók elfogadásának határértékét a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja határozza meg, figyelembe véve a pályázók számát és a kar kapacitását.


A doktori értekezés javaslata

A pályázóknak bizonyítaniuk kell képességüket, hogy megvédjék kutatási problémájukat a felvételi bizottsággal folytatott kritikus vitában, és különösen bizonyítaniuk kell:

 • képes a kutatási kérdések pontosan és meggyőzően meghatározni legfeljebb 15 pontot
 • a szociológiai ismeretek tágabb területeire vonatkozó relevanciájuk legfeljebb 15 pont
 • jó elméleti és módszertani orientáció a kutatási problémában és annak kontextusában legfeljebb 15 pont

A pályázók legfeljebb 15 pontot kaphatnak a Főosztály főbb kutatási területeivel kapcsolatos javaslatuknak való megfelelés érdekében. A felvételi interjú ezen részéhez a pályázók 60 pontot kaphatnak.


A pályázó akadémiai orientációjának megvitatása

A disszertáció javaslat melléklete és a szakterületen olvasható irodalomjegyzék a felvételi interjú második részének alapját képezi. A bizottság értékeli a pályázó akadémiai orientációjának mértékét és profilját, valamint képességét, hogy a szóbeli megbeszélés során elmagyarázza az olvasott tárgyak alapjait és kérdéseit, valamint azok relevanciáját a területen végzett kutatás szempontjából. A pályázók legfeljebb 15 pontot kaphatnak a felvételi interjú ezen részéről.

A bizottság tovább vizsgálja a kérelmező kutatási, közzétételi és oktatási nyilvántartását. A felvételi interjú ezen részéhez a pályázók legfeljebb 25 pontot kaphatnak.

Az egyes intézményközi megállapodások előírják a doktori képzésre vonatkozó tanulmányi kötelezettségeket, amelyeket más tudományos intézetekkel (különösen a Cseh Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetével) együttműködve hajtanak végre. Ugyanakkor a doktori program felvételi eljárására az egyenlő követelmények érvényesek.

A felvétel a mesterképzés sikeres befejezésétől függ. A pályázóknak be kell nyújtaniuk a megfelelő főiskolai diplomát (vagy a főiskolai oktatás elismerését, vagy annak egy részét a Cseh Köztársaságban).

A pályázók elfogadásának ponthatárát a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja határozza meg, figyelembe véve a pályázók számát, és a tanulmányok karának kapacitását helyettesítheti a jelölések átiratával, feltéve, hogy ezek ugyanabból a tanévből származnak, mint az alkalmazás.

Minden olyan dokumentumot, amely eredetileg nem cseh, szlovák vagy angol, pontosan le kell fordítani angolra.

A benyújtott dokumentumokat a felvételi bizottság értékeli. Konkrétan a bizottság a matematika és az angol nyelvek pontjait a megfelelő vizsgálatok eredményei alapján hozza meg, és dönt a felvételhez szükséges pontok számáról.


A felvétel feltételei

A doktori tanulmányokba való felvételt a mesterképzési program sikeres befejezése határozza meg.

Ellenőrzési módszer:


Karrier prospektus

A program támogatja a szociológiai gondolkodás kialakulását, különösen a társadalomtudományok és a magasan képzett alkalmazások alapkutatására összpontosító tudományos fegyelemként. A hallgatónak bizonyítania kell a mai elméletek és módszertan ismereteit, valamint képességét, hogy önállóan hozzájáruljon a tudományhoz új ismeretekkel, amelyek megfelelnek a nemzetközileg elismert szabványoknak. A diplomás profil változatai tudományos karrierhez vagy felsőfokú oktatáshoz vezetnek, magasan képzett alkalmazásokban végzett kutatás, analitikai vagy szakértői munka (tanácsadói irodákban, piac- és médiakutatásban, egyes szervezetekben vagy vállalatokban). A diplomás képzésben részesül a tudomány és a kutatás, az oktatás, a szervezet és a menedzsment területén.

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
 • Angol


Utoljára frissítve January 9, 2019
Időtartam és Ár
This course is
Nappali bejárós
Tanulás On-line és a Campuson (kombinálva)
Start Date
Kezdet
okt. 2019
Duration
Időtartam
4 Év
Nappali
Price
ár
500 EUR
tanévenként. Online pályázati díj: 540 CZK. Papír pályázati díj: 590 CZK.
Information
Deadline
ápr. 30, 2019
Locations
Csehország - Prague, Prague
Kezdet : okt. 2019
Jelentkezési határidő ápr. 30, 2019
A befejezés dátuma Kérj Információt
Dates
okt. 2019
Csehország - Prague, Prague
Jelentkezési határidő ápr. 30, 2019
A befejezés dátuma Kérj Információt