Keystone logo
Corvinus University of Budapest PhD a politikai tudományban
Corvinus University of Budapest

PhD a politikai tudományban

Budapest, Magyarország

4 Semesters

Angol

Teljes idő

Request application deadline

Sep 2023

HUF 660 000 / per semester *

Az egyetemen

* szemeszterenként

Ösztöndíjak

Fedezze fel az ösztöndíj lehetőségeket tanulmányai finanszírozásának elősegítésére

Bevezetés

A Politikatudományi Doktori Iskolát a Magyar Akkreditációs Bizottság (HAC) akkreditálta 2002-ben. Az akkreditációt a következő határozatok erősítették meg: HAC 2009. X. 2 (2009/7 / XII / 2 /); MAB 2014. XII. 12 (2014/10 / XIV / 51/2/757). A Doktori Iskola a HAC-ban a DVA1818 / I / 2002 számmal van bejegyezve.

Alapvető küldetés

A Politikatudományi Doktori Iskola (a továbbiakban: DSPS) a budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Doktori Iskoláinak egységében működik, az Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban: UDC) felügyelete alatt. Ezt a Politikatudományi Intézet és a Közgazdaságtan és Közpolitikák Tanszékének munkatársai segítik. A DSPS meghívhatja az egyetem más professzorait és a nem kapcsolt tudósokat is a munkájába. A DSPS biztosítja a teljes tantervet és a doktori eljárásokat angol nyelven.

Általános szabályok

A doktori program e része négy félévből áll. Tanévenként összesen 120 és legalább 60 kredit kell szerezni. Ezt a részt az átfogó vizsgálatnak kell kitöltenie.

Tanulmány

 • A DSPS kötelező és választható kurzusokat biztosít doktori hallgatók számára.
 • A kurzusok listáját évente rögzítik a következő tanévre, június 30-ig. Kivételesen új tanfolyamokat lehet felvenni a tantervbe a tanév során.
 • A tanulmány nyelve angol. Egyes esetekben a DSPS vezetője engedélyezheti a magyar nyelv használatát.
 • A CDS rögzíti a tanfolyamok jóváírását. Normál kurzusok (14 hét, ülésenként 90 perc) 6 kredit kapnak. Az egyénileg szervezett tanulmányokat, mint például a nyári / téli egyetemeket, a külföldi tanulmányokat, és a megfelelő krediteket a program igazgatója igazolja. Az ilyen tanulmányok során szerzett kreditek nem haladhatják meg a DSPS kurzusokon szerzett teljes kredit 50% -át.
 • A DSPS-ben tanított tanfolyamok hozzáférhetővé válnak más doktori iskolák doktoranduszai számára is, a DSPS hallgatói pedig krediteket vehetnek igénybe a Corvinus Egyetem más doktori iskoláiban. Ez utóbbi esetben a program igazgatója és a hallgató felügyelete előzetes engedélyt ad.
 • Kivételes esetekben intenzív (pl. Egy hetes) tanfolyamokat lehet megszervezni, feltéve, hogy az oktatói / hallgatói kapcsolattartási órák száma megegyezik a normál kurzusokéval.
 • A tematikát és a tanfolyamok követelményeit a CDS felügyeli.
 • Kivételes esetekben a program igazgatója előírhat posztgraduális kurzusok bevezetését az elsőéves doktorandusz hallgatók számára, és engedélyezheti ilyen kurzusok elvégzését, feltéve, hogy a hallgató mentorja hozzájárul.
 • Ha egy hallgató nem teljesíti a kurzus követelményeit, akkor újra meg kell vennie. A második hiba a program befejezéséhez vezet.
 • A teljes tanulmányi kredit 48 és 60 közötti.

Kutatás

 • A doktoranduszok minden szeptemberben munkatervet nyújtanak be (lásd a 2. mellékletet). Várhatóan intenzív kutatásokat végeznek a 8 félév során. A harmadik és a negyedik félév végén frissített kutatási tervet nyújtanak be, amely a disszertáció témáján alapul. Az első kutatási tervet egy kutatási fórumban mutatják be, a második az átfogó vizsgálat részét képezi.
 • Összesen 40 kutatási kredit szükséges.
 • A jóváírásokat a program igazgatója indokolja, aki megkövetelheti a külső kutatási munka igazolását.
 • A kiadványokért kapott krediteket az UDR-ben rögzített pontszámok szerint kell kiszámítani, a 24. § szerint. (A doktori program ezen részét megelőzően megjelenő kiadványok nem részesülnek kutatási jóváírásokban. Ugyanakkor minden publikációt ki kell értékelni és pontozni kell a védelem előtt.)
 • Az első kutatási tervnek tükröznie kell a disszertáció témájának tudományos irodalmát, és világosan megfogalmazott téziseket kell tartalmaznia. (További segítségkért lásd az 1. mellékletet.) A CDS elfogadhatja vagy elutasíthatja a kutatási tervet és annak bemutatását. Az elfogadott kutatási tervet 10 kutatási kredit tartja tiszteletben. A kutatási fórumokon való részvétel kötelező, a program igazgatója engedélyezheti a távollétet.
 • A további kutatási krediteket a következő iránymutatások szerint számítják ki:
  • Anyanyelvű konferencia / workshop előadások esetén: 3 kredit (mindegyik); idegen nyelven: 6 kredit (mindegyik).
  • Az értekezés vázlatában való részvétel, nyilvános védekezés: 1 kredit (mindegyik). A kredit teljes összege négy szemeszter alatt nem haladhatja meg a 6-ot.
  • Különböző tudományos tevékenységekre (pl. Adatbázis-felépítés, terepi munka, konferenciák szervezése, interjúk készítése, publikációk szerkesztése) a fő szabály az 1 kredit 10 órás munkára.

Belépés

A támogathatósági kritériumok a következőket tartalmazzák:

 • Egyetemi diploma vagy MA / MSc fokozat kitüntetéssel (vagy azzal egyenértékű) egy akkreditált oktatási programban, valamint 300 kredit egy ciklusban vagy egy kétfokozatú egyetemi (egyetemi és posztgraduális) oktatásban. Felhívjuk figyelmét, hogy a nem mester szintű MBA fokozatot nem fogadják el!
 • Azok a pályázók, akik nem rendelkeztek korábbi tanulmányokkal a vonatkozó területen (de egyébként teljesítik az összes felvételi követelményt), befogadhatók, feltéve, hogy tanulmányaik első félévében számos „áthidaló” tantárgyat vesznek, és a vonatkozó vizsgákat sikeresen teljesítik.
 • A 2019/2020-as tanévben végzős hallgatók számára a bizonyítványok bemutatásának határideje 2020. szeptember 2. A felvétel az adott évre csak addig köthető, amíg a pályázók nem képesek igazolást bemutatni. Elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik a tudományos hallgatói szövetségek nemzeti konferenciáján (OTDK) díjat nyertek a vonatkozó témában. További előnye a bizonyított kutatói kapacitás (pl. OTD, tudományos publikációk).
 • Az angol nyelv ismerete szintén követelmény. Ha a pályázónak nincs angol nyelvi bizonyítványa, akkor az angol nyelvtudást a Ph.D. által szervezett interjúban kell bizonyítani. Program.

Információ az önfinanszírozásról és az ösztöndíjról:

A doktori képzés nappali tagozatos, állami ösztöndíjjal vagy önfinanszírozással teljesíthető. A program tartalma mindkét esetben azonos. Minden hallgató ugyanazon kurzuson vesz részt, az egyetlen különbség a finanszírozás formájában van. Az ösztöndíjjal státuszt kapott hallgatók állami ösztöndíjat kapnak, amelynek összege havi 140 680 forint az 1-4. Szemeszterben és 180 680 forint havonta az 5-8. Szemeszterben. A vonatkozó összegeket a hallgató bankszámlájára utalják át. Az egyetem.

A következő hallgatók jogosultak állami ösztöndíjra:

 • Ph.D. magyar állampolgárságú hallgatók, akik szervezett formában teljes munkaidős oktatásra jelentkeznek.
 • külföldi Ph.D. azok a hallgatók, akik jogszabályi vagy nemzetközi megállapodás alapján egyenlő bánásmódban részesülnek a magyar állampolgárságú hallgatókkal.

Az állami doktori ösztöndíj kifizetésének időtartama 4 év (48 hónap). Az ösztöndíj összegét a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény határozza meg. A törvény értelmében, míg az ösztöndíjas diákok oktatási költségeinek nagy részét az állami költségvetés fedezi, az önfinanszírozott oktatás költségeit a hallgató viseli.

A program során az összes Ph.D. A hallgatók forrásokat kérhetnek a magyar és külföldi konferenciákon való részvételük támogatására.

A hallgatók 2020-ban történő felvételéhez a 2020/21-es tanév félévenkénti tandíja a következő:

 • 320 000 forint magyar nyelvű program a magyar állampolgárok és a külföldiek (EU és EGT) számára a magyarokkal egyenlő bánásmódban részesülve.
 • 660 000 forint (rendszeres tandíj 320 000 forint + nyelvi hozzájárulás 340 000 forint) Angol nyelvű program a magyar állampolgárok és a külföldi (EU és EGT) állampolgárokkal egyenlő bánásmódban részesül.
 • 3 200 EUR harmadik országok állampolgárai.

Az Iskoláról

Kérdések

Hasonló tanfolyamok

 • PhD a politikai marketingben, színészek és intézmények a kortárs társadalmakban
  • Santiago de Compostela, Spanyolország
  • Lugo, Spanyolország
 • Ph.D. a konfliktustanulmányokban
  • Ottawa, Kanada
 • A filozófia doktora a kulturális, társadalmi és politikai gondolkodásban
  • Lethbridge, Kanada